Izvod iz referenc liste

Navodimo  većinu objekata na kojima smo radili:

Objekat: SOS Kinderdorf (Dječije selo) u Sarajevu
Vrsta rada:  Izvođenje klasičnih građevinskih radova

Objekat: Vodoprivreda BiH u Sarajevu
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija
  (primjena sistema rada SN veza, mikroarmirani sanacioni maltera,
injektiranja i karbonska vlakna -tip S&P C-Sheet)
   
Objekat: Stambeni objekat DOBRINJA V C1-C11 u Sarajevu
Vrsta rada:  Krovna konstrukcija i vanjsko uređenje (plato i saobraćajnice) u saradnji
Sa „Borova“ Turska i Hidrogradnja-Hidrostan Sarajevo, itd.
   
Objekat: Ulica Pehlivanuša, Zlatikuša, Donja Mandžina, Gornja Mandžina itd.
Općina Stari Grad Sarajevo
Vrsta rada:  Sanacija vodovodne i kanalizacione mreže sa uređenjem saobraćajnica
i platoa
   
Objekat:  Tehnička škola u Sarajevu
Vrsta rada:  Sanacija krova i fasade
   
Objekat: Poslovni centar UNIS u Sarajevu
Vrsta rada:  Pripremni radovi
   
Objekat: Poslovni centar UNIS u Sarajevu
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija
  (primjena sistema rada SN veza, mikroarmirani sanacioni maltera,
injektiranja i karbonska vlakna -tip S&P C-Sheet)
   
Objekat: Poslovno-proizvodni objekat „BROJLER“ Rajlovac - Sarajevo
Vrsta rada:  Sanacija i izgradnja
   
Objekat: Poslovno-proizvodni objekat „SPRIND“ Rajlovac - Sarajevo
Vrsta rada:  Sanacija i izgradnja
   
Vrsta rada:  Nadzor na više građevinskih objekata.
   
Vrsta rada:  Projektovanje više vrsta objekata.
   
Objekat: Poslovno-proizvodni objekat „SPRIND“ Rajlovac - Sarajevo
Vrsta rada:  Sanacija i izgradnja
   
Objekat: Stambeni objekti u Ul. Zagrebačka br. 2c i 2d, u Sarajevu
čiji je investitor „SARAJEVOSTAN“ Sarajevo
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija
   
Objekat: Stambeni objekti u Ul. Muhameda Hadžijahića br. 6 – 8 (Koševsko brdo),
u Sarajevu čiji je investitor „SARAJEVOSTAN“ Sarajevo
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija
  (primjena sistema rada SN veza, mikroarmirani sanacioni maltera,
injektiranja i karbonska vlakna –
tip S&P C-Sheet; S&P CFK Lamellen - Švicarska, Njemačka, Austrija)
   
Za firmu Streif-Hochtief BRD (Njemačka) : Mese i Commerzbank Erfurt,
Victoria Haus Dusseldorf, Hoechst AG Frankfurt/M. itd.
Objekat: Stambeni objekti u Ul. Trg Heroja br. 8 u Sarajevu
čiji je investitor „GRAD SARAJEVO“
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija
  (primjena sistema rada TKK Slovenija, SN veza- Elastosil 34, mikroarmirani sanacioni malteri; injekciona masa tip MC DUR 1264 KF iz  SR Njemačke)
   
Objekat: Stambeni objekti u Ul. Trg Heroja br. 12 u Sarajevu
čiji je investitor Općina NOVO SARAJEVO
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija
  (primjena sistema rada TKK Slovenija, SN veza- Elastosil 34, mikroarmirani sanacioni malteri; injekciona masa tip MC DUR 1264 KF iz  SR Njemačke)
   
Objekat: Stambeni objekti u Ul. Trg Heroja br. 32 u Sarajevu
čiji je investitor „GRAD SARAJEVO“
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija
  (primjena sistema rada TKK Slovenija, SN veza- Elastosil 34, mikroarmirani                  
sanacioni malteri; injekciona masa tip MC DUR 1264 KF iz  SR Njemačke)
   
Objekat: Bolnica za plućne bolesti i tuberkolozu „Podhrastovi“ u Sarajevu
čiji je investitor KLINIČKI CENTAR SARAJEVO
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija
  (primjena sistema rada SN veza, mikroarmirani sanacioni maltera
i karbonska vlakna -tip S&P CFK Lamellen SR Njemačka ;
Ispo Concretin SK 41 i  Sikadur 30)
   
Objekat: Distributivni centar DC  Rajlovac - Sarajevo
Vrsta rada:  Adaptacija objekata
   
Objekat: Tvornica namještaja Sarajevo
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija armirano-betonskih elemenata poslije požara
   
Objekat: Stambeni objekat „ŠIBICA“ u Ul. Ložionička br.9 u Sarajevu
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija armirano-betonskih elemenata
  (Materijali S&P C-Sheet, S&P Resin Epoxy 55, injekciona masa DUR 52,
JetIHS i mikroarmirani sanacioni malteri renomiranih proizvođača)
   
Objekat: Katolički školski centar Sarajevo
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija (S&P CFK Lamellen na StoPox SK 41)
   
Objekat: Termoelektrana Kakanj - Ćatići
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija (S&P CFK Lamellen na StoPox SK 41)
   
Objekat: Upravna zgrada ENERGOINVEST u Sarajevu
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija
  (S&P CFK Lamellen na StoPox SK 41, injektiranje sa StoJetIHS)(2005-2006)
   
Objekat: Džamija Sedam braće u Sarajevu
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija
  (S&P C-Sheet na StoPox LH, injektiranje sa StoJetIHS)
   
Objekat: Poslovni objekat „LORA“ Ciglane u Sarajevu
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija i ojačanje
  (S&P C-Sheet na StoPox LH)
   
Objekat: Zgrada prijateljstva Grčke i Bosne i Hercegovine u Sarajevu
(bivše Republičko izvršno vijeće BiH)
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija
  (S&P C-Sheet na StoPox LH, injektiranje sa StoJetIHS)(2006)
   
Objekat: DOM MLADIH Centar Skenderija Sarajevo
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija
  (S&P C-Sheet na StoPox LH, injektiranje sa StoJetIHS)(2006)
   
Objekat: POLET Štamparija u zgradi Fabrike Duhana Sarajevo
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija
  (S&P CFK Lamellen na StoPox SK 41, injektiranje sa StoJetIHS)(2006)
   
Objekat: Gradski muzej Zenica
Vrsta rada:  Konstruktivna ojačanja
  (S&P C-Sheet na StoPox LH)(2007)
   
Objekat: Individualni stambeni objekat u Ul. Dalmatinska
Vrsta rada:  Konstruktivna ojačanja
  (S&P C-Sheet na StoPox LH)(2007)
   
Objekat: Carinski Terminal „Intereuropa RTC“ dd Sarajevo (Komplex)
Vrsta rada:  Izgradnja komplexa terminala (plan završetka radova 2007.g.)
  Situaciono organizacioni plan Carinskog terminala
Upravna zgrada
Prostor za administraciju carinske uprave
Prostorije špedicije i logistike
Konferenc sale
Carinska skladišta
Skladište za specijalne (opasne) sadržaje
prateći sadržaji restorani, caffe bar, sanitarije
manipulativne plohe – parkinzi
infrastrukturni objekti
Izhođenje svih saglasnosti za gradnju
Izrade projektne dokumentacije
Izgradnja objekata
Inženjering i konsalting
   
Objekat: Hotel „EVROPA“ Sarajevo
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija i ojačanje
  (S&P C-Sheet na StoPox LH)(2007-radovi u toku)
   
Objekat: AUTOSERVIS Koševsko brdo, Sarajevo
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija i ojačanje
  (Injektiranje sa StoJetIHS, žaštitni premazi betona)(2007)
   
Objekat: RAIFFEISEN BANK kvadrant Marijin Dvor, Sarajevo
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija i ojačanje
  (Injektiranje sa StoJetIHS, žaštitni premazi betona)
(2007-pripremni radovi u toku)
   
Objekat:

Poslovni objekat INIT d.d.
Rajlovac - Sarajevo

Vrsta rada:  Izrada projektne dokumentacije
  Rekonstrukcija i adaptacija (2007)
   
Objekat: NATRON HAYAT Maglaj
Vrsta rada:  Ojačanje armirano-betonskih konstrukcija
  (S&P CFK Lamellen na Pox SK 41)(2007)
   
Objekat: KSC Skenderija Sarajevo
Vrsta rada: 

Konstruktivna sanacija platoa (2007)

   
Objekat: KINO DUBROVNIK – Forum Sarajevo
Vrsta rada: 

Konstruktivna ojačanje

 

(S&P C-Sheet na Pox LH)(2007)

   
Objekat: Poslovni objekat „NAIL“ doo Bugojno
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija
 

(mikroarmirani sanacioni malteri, zaštitni premazi)(2007)

   
Objekat: Poslovni objekat „PINK BH COMPANY“ Sarajevo
Vrsta rada:  Konstruktivna ojačanja
 

(S&P CFK Lamellen na Pox SK 41)
(mikroarmirani sanacioni malteri, zaštitni premazi)
(2007 – 2008)

   
Objekat:

„CENTAR ZA SRCE“ Tuzla

Vrsta rada:  Konstruktivna ojačanja
  (S&P CFK Lamellen na Pox SK 41) (2007)
   
Objekat: Kolektivna garaža „Novi Resort Zagori“ Novi Vinodolski - HR
Vrsta rada:  Konstruktivna ojačanja - instruktaža
 

 (S&P CFK Lamellen na Pox SK 41)

   
Objekat: Poslovni objekat Zenica
Vrsta rada:  Konstruktivna ojačanje
  (S&P C-Sheet na Pox LH)(2007)
   
Objekat: «TPDC Sarajevo» d.d. Sarajevo-Rajlovac
Vrsta rada:  Izrada manipulativnih asfaltnih ploha – plato (2008)
   
Objekat: Lokalni radovi C.R. Rajlovac, TPK Sušica
(PATENTES TALGO S.A. Madrid Španija, Željeznice FBiH)
Vrsta rada:  Projektovanje, konsalting i stručni nadzor
  (2008 radovi u toku)
   
Objekat: Fabrika Duhana Sarajevo d.d.
Vrsta rada:  Konstruktivno ojačanje, isijecanje ab konstrukcije
 

 (S&P C-Sheet na Pox LH)(2008)

   
Objekat: Fabrika Duhana Sarajevo d.d.
Vrsta rada:  Konstruktivno ojačanje, isijecanje ab konstrukcije
  (čelične trake, ankeri)(2008)
   
Objekat: «TPDC Sarajevo» d.d. Sarajevo-Rajlovac
Vrsta rada:  Rehabilitacija fasade (2008)
   
Objekat: Stambeno-poslovni objekat Vogošća
Vrsta rada:  Konstruktivno ojačanje
  (S&P C-Sheet na Pox LH)(2008)
   
Objekat: Mašinski Fakultet Sarajevo
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija i ojačanje
 

(sanacija i ojačanje AB stuba sa čelikom na novom dijelu objekta)(2008)

   
Objekat: Most Otoka u Sarajevu
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija i ojačanje
 

(mikroarmirani sanacioni malteri, zaštitni premazi)
(S&P CFK Lamellen na Pox SK 41) (2008-2009)

   
Objekat: Direkcija za Civilno Zrakoplovstvo
Vrsta rada: 

Konstruktivna sanacija i ojačanje

 

(mikroarmirani sanacioni malteri, zaštitni premazi)
(S&P CFK Lamellen na Pox SK 41) (2008-2009 radovi u toku)

   
Objekat: «TPDC Sarajevo» d.d. Sarajevo-Rajlovac
Vrsta rada:  Projektovanje i izvođenje kancelarijskih prostorija (2009)
   
Objekat: Ferhadija Džamija Banja Luka
Vrsta rada:  Ojačanje munare (pripremni radovi u toku 2009)
   
Objekat: "TPDC Sarajevo" d.d. Sarajevo-Rajlovac
Vrsta rada:  Adaptacija skladište "Suha hrana", showroom, parking prostor,(2010-2011)
   
Objekat: Hotel "BRISTOL" Sarajevo
Vrsta rada:  Izvodjenje klasičnih gradjevinskih radova,(2011)
   
Objekat: JP BH Pošta doo - Centar Pošta Sarajev
Vrsta rada:  mikroarmirani sanacioni malteri, zaštitni premazi,(2011)
   
Objekat: BBI Centar Sarajevo
Vrsta rada:  Zaustavljanje prodora vode - Sanacija pukotina i injektiranje StoJet PU VH, StoJet PIH NV,(2011)
   
Objekat: Bosnalijek d.d. Sarajevo
Vrsta rada:  Konstruktivna sanacija i ojačanje, rušenje (mašinsko rezanje) ab konstrukcije. S&P CFK Lamellen, StoPox SK 41, S&P C-Sheet, StoPox LH,(2011)