Sanacija i ojačanje konstrukcija.

Građevine od armiranog-betona uglavno se koriste više desetina godina. Ne rijetko se u toku eksploatacije ovih građevina javlja potreba za njihovom sanacijom i/ili ojačanjem kao i promjenom namjene ovih građevina. To stavlja projektante inženjere pred težak zadatak. Pored klasičnih metoda sanacije i njihovih karekterističnih mana, javlja se potreba za uvođenjem „inteligentne tehnike“ kao što je i FRP Sistem sanacije.  

1. FRP Sistem (Fibre Reinforced Polymer)

1. S&P CFK Lamelle ili Sto S&P CFK Lamelle
2. S&P C-Sheet 240 ili Sto S&P C-Sheet 240
3. S&P C-Sheet 640 ili Sto S&P C-Sheet 640

Područje upotrebe ovih materijala:

 1. štete prouzrokovane ratnim razaranjima
 2. promjena namjene objekta ( povećanje nosivosti)
 3. greške u projektovanju i/ili izvođenju radova
 4. štete nastale od zemljotresa, požara, udara, eksplozija i sl.

Osobine ovih materijala:

 1. mala sopstvena težina izražena u gramima
 2. minimalno opterećenje na konstrukciju
 3. mala debljina ugradnje (0,117 mm – 1,4 mm)
 4. nema vizualnih naznaka ugradnje
 5. primjena dugotrajnih materijala
 6. brz, čist i jednostavan materijal
 7. velika čvrstoća
 8. veliki E-modul
 9. otpornost na koroziju i agresivne medije
 10. izvrsno dinamičko i statičko ponašanje na duži period
 11. odlično ponašanje na umor materijala

Firma Rolling je ovlaštena za ugradnju S&P materijala i ekluzivni je zastupnik S&P proizvoda za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Makedoniju i Albaniju.

Tehničko stručno savjetovanje za složene sisteme sanacije obezbjeđuje :

S&P Reinforcement GmbH
Beyerbachstrasse 5
65 830 Kriftel
Tel.: +49 (0) 6192 96128-30
Fax.  +49 (0) 6192 96128-29

www.sp-reinforcement.de

Za projektante statičare obezbijedili smo software za statički proračun za primjenu karbonskih vlakana (S&P CFK Lamelle i S&P C-Sheet), kao i informativni materijal.

 

2. Injektiranje

Pojava pukotina u armirano-betonskim i betonskim konstrukcijama (stubovima, gredama, pločama, zidovima, temeljima i sl.) je veoma rasprostranjena. Nastanak ovih pukotina (prslina) može imati više uzroka:

 1. nepravilna ugradnja betona
 2. nepravilna njega betona
 3. greške u statičkom proračunu
 4. preopterećenje konstrukcije
 5. štete prouzrokovane ratnim razaranjima
 6. štete nastale od zemljotresa, klizišta, požara, udara, eksplozija i sl.

Sistem sanacije pukotina :

Sanacija pukotina predviđa identifikaciju, detaljno snimanje i markiranje pukotina (prslina). Čišćenje mjesta oko pukotina, odstranjivanje nepričvršćenih i degradiranih dijelova betona, zatim otvaranje pukotine i otpuhivanje komprimiranim zrakom. Postavljanje pakera sa bušenjem potrebnih rupa za njih, brvtljenja pukotina. Injektiranje pukotina pod pritiskom sa injekcionom masom (2K-injekciona smola na bazi epoksida, brza) StoJetIHS.

Naša firma izvodi sanacione radove sa sanacionim mikroarmiranim neskupljajućim malterima renomiranih proizvođača.

Izrada projekata za sanaciju konstrukcija.

Sanacija po sistemu ROLLING :

 1. Identifikacija oštećenja
 2. SN veza
 3. Sanacioni mikroarmirani neskupljajući malteri
 4. Injektiranje pukotina,
 5. Aplikacija karbonskih vlakana (S&P CFK Lamelle i S&P C-Sheet)

Na osnovu definisanih oštećenja na konstrukciji, moguća je primjena i pojedinačnih stavki ovog sistema sanacije.