Armiranje asfaltne podloge

Sanacija stuba karbonskim platnom
9. December 2020.

Armiranje asfaltne podloge

Uspješno ugrađeni prvi metri mreže za armiranje asfalta „S&P Glasphalt G“!