GRAĐEVINARSTVO

Sanacija i ojačanje konstrukcija

Građevine od armiranog-betona uglavno se koriste više desetina godina. Ne rijetko se u toku eksploatacije ovih građevina javlja potreba za njihovom sanacijom i/ili ojačanjem kao i promjenom namjene ovih građevina.
To stavlja projektante inženjere pred težak zadatak. Pored klasičnih metoda sanacije i njihovih karekterističnih mana, javlja se potreba za uvođenjem „inteligentne tehnike“ kao što je i FRP Sistem sanacije.

parallax background

FRP Sistem (Fibre Reinforced Polymer)

1. S&P CFK Lamelle (karbonske lamele)
2. S&P C-Sheet (karbonska platna)

Područje upotrebe ovih materijala:
-štete prouzrokovane ratnim razaranjima
-promjena namjene objekta (povećanje nosivosti)
-greške u projektovanju i/ili izvođenju radova
-štete nastale od zemljotresa, požara, udara, eksplozija i sl.

Osobine ovih materijala:

-mala sopstvena težina izražena u gramima
-minimalno opterećenje na konstrukciju
-mala debljina ugradnje (0,117 mm – 1,4 mm)
-nema vizualnih naznaka ugradnje
-brza, čista i jednostavna ugradnja
-velika čvrstoća
-veliki E-modul
-otpornost na koroziju i agresivne medije
-izvrsno dinamičko i statičko ponašanje na duži period
-odlično ponašanje na umor materijala

Firma Rolling d.o.o. Sarajevo je ovlaštena za ugradnju S&P materijala i ekskluzivni je zastupnik S&P proizvoda za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Makedoniju i Albaniju.

Tehničko stručno savjetovanje za složene sisteme sanacije obezbjeđuje S&P Reinforcement GmbH (www.sp-reinforcement.de).

Za projektante statičare obezbijedili smo software za statički proračun za primjenu karbonskih vlakana (S&P CFK Lamelle i S&P C-Sheet), kao i informativni materijal.

parallax background

Injektiranje

Pojava pukotina u armirano-betonskim i betonskim konstrukcijama (stubovima, gredama, pločama, zidovima, temeljima i sl.) je veoma rasprostranjena.

Nastanak ovih pukotina (prslina) može imati više uzroka:

-nepravilna ugradnja betona
-nepravilna njega betona
-greške u statičkom proračunu
-preopterećenje konstrukcije
-štete prouzrokovane ratnim razaranjima
-štete nastale od zemljotresa, klizišta, požara, udara, eksplozija i sl.

Sistem sanacije pukotina predviđa sljedeće radove:

Identifikaciju, detaljno snimanje i markiranje pukotina (prslina). Čišćenje mjesta oko pukotina, odstranjivanje nepričvršćenih i degradiranih dijelova betona, zatim otvaranje pukotine i otpuhivanje komprimiranim zrakom. Postavljanje pakera sa bušenjem potrebnih rupa za njih, brvtljenja pukotina. Injektiranje pukotina pod pritiskom sa injekcionom masom (2K-injekciona smola na bazi epoksida, brza). Naša firma izvodi sanacione radove sa sanacionim mikroarmiranim neskupljajućim malterima renomiranih proizvođača. Izrada projekata za sanaciju konstrukcija.

Sanacija po sistemu ROLLING:

-Identifikacija oštećenja SN veza
-Sanacija mikroarmiranim neskupljajućim malterima
-Injektiranje pukotina
-Aplikacija karbonskih vlakana (S&P CFK Lamelle i S&P C-Sheet)

Na osnovu definisanih oštećenja na konstrukciji, moguća je primjena i pojedinačnih stavki ovog sistema sanacije.


parallax background

Savremena metoda sanacije pukotina u asfaltu: Učinkovito, ekonomično i dugoročno rješenje

Prema posljednim zvaničnim podacima u Bosni i Hercegovini magistralnim putevima, regionalnim i lokalnim cestama kao i autocestama upravlja više od 1.026.000 registrovanih motornih vozila. Uz konstantan trend rasta broja registrovanih motornih vozila očigledno je da opterećenje puteva, trošenje i zamor asfalta postaje sve veće. Kada ovome dodamo duge, hladne zime i ekstremno topla ljeta, odnosno temperaturne oscilacije, postaje jasno zašto sanacija i rehabilitacija cesta kontinuirano predstavlja jednu od najvećih stavki u javnim budžetima.

Pojava pukotina u asfaltu zahtjeva stalnu sanaciju i konstantan ciklus obnove asfalta, jer se pukotine koje prodiru iz podloge uvijek iznova reflektiraju na asfaltni sloj. Ovdje su potrebna sanaciona rješenja koja će biti ujedno ekonomična, učinkovita i dugotrajna.

Kao odgovor na to naša firma Rolling d.o.o. Sarajevo je uspješnu dugogodišnju saradnju sa vodećom firmom iz oblasti sanacije i ojačanja, S&P Clever Reinforcement GmbH iz Švicarske, proširila na oblast niskogradnje i postala zastupnik S&P proizvoda za armiranje asfalta u Bosni i Hercegovini.

S&P mreže za armiranje asfalta «S&P Glasphalt G» i «S&P Carbophalt G» mogu trajno spriječiti pojavu pukotina. One se već u velikoj mjeri koriste za rehabilitaciju cesta i duže od 10 godina uspješno izvršavaju svoj zadatak diljem Europe (prije svega u Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj).

parallax background

S&P mreže za armiranje asfalta predstavljaju vrlo pouzdan, sofisticiran i učinkovit sistem sanacije asfalta koji se stalno razvija i iz dana u dan dokazuje svoje prednosti:
-brzina i jednostavnost ugradnje
-isplativost postupka
-zaštita od pukotina
-može se frezati i reciklirati.

S&P Glasphalt G i S&P Carbophalt G sprječavaju refleksiju pukotina iz podloge u novi gornji sloj asfalta tako što preuzimaju i zadržavaju vlačne sile. Asfaltna površina je zaštićena od pukotina, posljedične štete, kao na primjer nastanak rupa, se sprječavaju. Na taj način se dugoročno znatno smanjuju troškovi održavanja.

Dakle, riječ je o mrežama od staklenog vlakna ili kombinacije staklenog i karbonskog vlakna koje su predhodno bituminirane. Ove lako ugradive mreže za armiranje asfalta apsorbuju naprezanja u asfaltu bez značajnog smanjenja veznih sposobnosti između asfaltnih slojeva. To je moguće ostvariti zbog mehaničkih svojstava koja proizlaze iz otvorene strukture same mreže za armiranje asfalta. Naime, vrući asfalt koji se nanosi na mrežu prodire kroz njena vlakna i na taj način ostvaruje optimalnu vezu sa podlogom što je potvrđeno i testiranjem na smicanje, takozvanom Leutner metodom. Na taj način je asfaltni sloj koji se nalazi iznad mreže zaštićen od pojave novih pukotina.

Ispitivanja i rezultati

Niz ispitivanja na međunarodno priznatim institutima (kao što su „Belgian Road Research Centre“ (urađen test smrzavanja i odmrzavanja), „Dr. Hutschenreuther Ingenieurgesellschaft GmbH“ (izvršeno testiranje sposobnosti vezivanja asfaltnih slojeva prema Leutner metodi), kao i „Netherlands Pavement Consultants“ (urađeno testiranje na dugotrajna dinamička opterećenja) pokazuju da se armiranjem asfalta sa S&P mrežom spriječiti stvaranje pukotina na asfaltu.


parallax background

Jednostavna ugradnja

Prednost korištenja S&P Glasphalt G i Carbophalt G mreže za ojačanje asfalta je što ugradnju, uz početnu instruktažu našeg tehničkog predstavnika, može izvesti bilo koje preduzeće iz oblasti niskogradnje. Korištenjem S&P stroja za polaganje mreže garantuje jednostavnu, brzu i efikasnu aplikaciju mreže već prilikom prve ugradnje.

Sanacija asfalta, odnosno ugradnja S&P mreže se odvija na sljedeći način:

1. Frezanje asfaltne površine određene za sanaciju
(Kod novogradnje se mreža postavlja na nosivi asfaltni sloj, a zatim se preko mreže nanosi habajući sloj)
2. Čišćenje frezane površine
3. Nanošenje bitumenske emulzije na frezanu i čistu podlogu
4. Mašinska ili manuelna ugradnja S&P mreže
5. Polaganje asfaltnog sloja preko S&P mreže (minimalne debljine 3,5 cm)

Područja primjene

S&P Glasphalt G i Carbophalt G mreže za armiranje asfalta su našle primjenu u mogim područjima niskogradnje, počevši od sanacije asfalta na gradskim ulicama, raskrsnicama, autobuskim stajalištima, zatim aeordromima gdje su dinamička opterećenja velika, magistralnim ili lokalnim putevima, kao i putevima u planinskim područjima. Primjenjuju se i kod novogradnje (izgradnja novih cesta i autoputeva) gdje se na nosivi sloj prije polaganja završnog asfaltnog sloja apliciraju S&P mreže.
Primjena mreže za armiranje asfalta spriječava nastanak pukotina i ulegnuća, produžava životni vijek ceste i smanjuje troškove održavanja.

parallax background