Inžinjering, projektovanje i konsalting

parallax background

Inženjering

U saradnji sa našim kooperantima možemo izvršiti poslove „od ideje do upotrebe“ objekta. Pored inženjera arhitekture i građevine sa velikim iskustvom iz ove oblasti raspolažemo sa kvalitetnim mladim stručnjacima iz oblasti arhitekture i finansija koji poznaju nove tehnologije i više stranih jezika, kao i kvalifikovanom radnom snagom za izvođenje građevinskih radova.
Pri tome proceš inženjeringa prolazi kroz ljedeće faze:

1. faza planiranja (definiše se ideja i projektni zadatak u saradnji sa investitorom)

2. faza analize (gruba ekonomska analiza i analiza izvodljivosti i isplativosti projektnog zadatka)
Takva ekonomska analiza uzima u obzir tri stvari:
- trend razvoja tržišta, mikro i makro lokacije
- procjenu potencijalne potražnje
- finansijsku izvodljivost projekta

3. faza realizacije/izgradnje (ishođenje urbanistčke i građevinske dozvole, izrada tehničke dokumentacije, izvođenje radova)

4. faza eksploatacije/upotrebe (održavanje nekretnine tokom njene eksploatacije)

5. faza revitalizacije/obnove/konverzije (prodaja, obnova, promjena namjene ili rušenje)


parallax background
parallax background

Projektovanje

Nudimo usluge izrade kompletne projektne dokumentacije, od idejnih i glavnih projekata, projekata enterijera do izvedbenih projekata, a sve u skladu sa zakonskim regulativima. Naš stručni tim inženjera stavlja fokus na pronalaženje optimalnog rješenja s obzirom na namjenu objekta, zahtjeve investitora i konsultacije sa projektantima ostalih instalacija i faza građenja, vodeći pri tome računa o novim tehnologijama i standardima u struci.

parallax background
parallax background

Konsalting

Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva i specijalističkog znanja u oblasti građevianrstva, projektovanja i upravljanja nekretninama u mogućnosti smo ponuditi savjetovanje i stručno mišljenje. Uporedo sa tim, pomažemo investitoru u svim fazama ishođenja saglasnosti i dozvola i aktivno učestovujemo u procesima razvoja i upravljanja nekretnina.


parallax background